گرانیت دانه اناری بیرجند سنگی سبز تیره با دانه های قرمز رنگ شبیه دانه انار می باشد. سنگ گرانیت دانه اناری دارای جذب آب بسیار پائین و مقاومت فشاری بالا است. گرانیت دانه اناری بیرجند را می توان در کلیه فضاهای داخلی و خارجی استفاده نمود.جهت دریافت لیست قیمت سنگ گرانیت دانه اناری بیرجند فرم مربوط به  درخواست قیمت را تکمیل و ارسال نمایید . تا درخواست شما مستقیما از طریق پیامک برای تولید کنندگان سنگ دانه اناری بیرجند ارسال گردد.

 

آنالیز سنگ گرانیت دانه اناری بیرجند

میزان مطلوبتخلخلجذب آبمقاومت فشاریوزن مخصوصمقاومت سایشی
MIN Petty 0.01 700 2.5 3
MAX 0.5 1 1900 3 6
دانه اناری بیرجند 0.13 0.12 1730 2.75 3.2
بازدید شده 1001 مورد

Contacts

Address: ST 16 , Industrial Estate Mahmoud Abad , Freeway Esfahan - Tehran
Tell : 03133808788

Fax :03133800625

Email: info@stone-esf.ir

about us

In addition to this, the production unit has been developing various kinds of guillotine stones in Mahmoud Abad Khomeini industrial city in order to expand and diversify its activities. Also, it has started developing its business in the field of supplying and distributing all kinds of processed stones.