سنگ گرانیت بهاره زنجان سنگی است مقاوم و با زمینه رنگ مایل به صورتی که بافتی شبیه سنگ های گرانیت خرمدره دارد. سنگ گرانیت بهاره زنجان را بصورت طولی در دیواره های فضاهای داخلی و خارجی ساختمان بکار برده می شود. همچنین در ابعاد تایل کف فضاهای تجاری، اداری، آموزشی و قسمت مشاعات ساختمان های مسکونی استفاده می شود. سنگ گرانیت بهاره زنجان در محوطه سازی و سنگ فرش معابر عمومی به صورت فلیم شده و کوبیک بسیار کاربرد دارد.جهت دریافت لیست قیمت سنگ گرانیت بهاره زنجان فرم مربوط به  درخواست قیمت را تکمیل و ارسال نمایید . تا درخواست شما مستقیما از طریق پیامک برای تولید کنندگان سنگ گرانیت بهاره

 

آنالیز سنگ گرانیت بهاره زنجان

میزان مطلوبتخلخلجذب آبمقاومت فشاریوزن مخصوصمقاومت سایشی
MIN Petty 0.01 700 2.5 3
MAX 0.5 1 1900 3 6
بهاره زنجان 0.33 0.15 1050 2.55 4
بازدید شده 2902 مورد

Contacts

Address: ST 16 , Industrial Estate Mahmoud Abad , Freeway Esfahan - Tehran
Tell : 03133808788

Fax :03133800625

Email: info@stone-esf.ir

about us

In addition to this, the production unit has been developing various kinds of guillotine stones in Mahmoud Abad Khomeini industrial city in order to expand and diversify its activities. Also, it has started developing its business in the field of supplying and distributing all kinds of processed stones.