توضیحات سنگ گرانیت نهبندان گرانیت نهبندان جزء سنگ های گرانیت گل پنبه ای است که دانه بندی آنها درشت تر از سنگ های گرانیت سفید نطنز و بروجرد وگرانیت زاهدان است سنگ گرانیت نهبندان دارای چندین طیف رنگی است که هر کدام نام جداگانه ای دارد انواع سنگ گرانیت نهبندان، شامل گرانیت نهبندان طوسی یا گرانیت نهبندان آستان، گرانیت نهبندان کرم، گرانیت نهبندان کرم پرتقالی، گرانیت نهبندان ثلاث و گرانیت نهبندان شقایق است. سنگ های گرانیت نهبندان جذب آب پایینی دارند و مقاومت خوبی برخوردار اند و ساب پذیری آن بسیار خوب است. سنگ گرانیت نهبندان درجات خوب یکدست و بدون شالی و غده های سیاه میباشد. کاربرد سنگ گرانیت نهبندان در سنگ فرش اماکن اداری، تجاری، کف پارکینگ و به صورت فلیم شده در سنگ فرش فضای بازو پله می باشد. همچنین سنگ گرانیت نهبندان در نمای های داخلی و خارجی ساختمان نیز کاربرد دارد.جهت دریافت لیست قیمت سنگ گرانیت نهبندان فرم مربوط به  درخواست قیمت را تکمیل و ارسال نمایید . تا درخواست شما مستقیما از طریق پیامک برای تولید کنندگان سنگ گرانیت نهبندان ارسال گردد.

 

آنالیز سنگ گرانیت نهبندان

میزان مطلوبتخلخلجذب آبمقاومت فشاریوزن مخصوصمقاومت سایشی
MIN Petty 0.01 700 2.5 3
MAX 0.5 1 1900 3 6
نهبندان petty 0.04 1440 2.72 4
بازدید شده 993 مورد

Contacts

Address: ST 16 , Industrial Estate Mahmoud Abad , Freeway Esfahan - Tehran
Tell : 03133808788

Fax :03133800625

Email: info@stone-esf.ir

about us

In addition to this, the production unit has been developing various kinds of guillotine stones in Mahmoud Abad Khomeini industrial city in order to expand and diversify its activities. Also, it has started developing its business in the field of supplying and distributing all kinds of processed stones.