جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min ۰  kg 700 petty ۲/۴۸ kg ۳ %
Max ۰/۸۶ % ۲۳۰۰ kg ۰/۴۲ ۳/۱ kg ۷ %
  جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min 0/01 %   kg 2/5 petty 700 kg 3 %
Max 1 % 3 kg 0/5 1900 kg 6 %
  جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min 0/01 %   kg 2/5 petty 700 kg 3 %
Max 1 % 3 kg 0/5 1900 kg 6 %
  جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min 0/01 %   kg 2/5 petty 700 kg 3 %
Max 1 % 3 kg 0/5 1900 kg 6 %
  جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min 0/01 %   kg 2/5 petty 700 kg 3 %
Max 1 % 3 kg 0/5 1900 kg 6 %
  جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min 0/01 %   kg 2/5 petty 700 kg 3 %
Max 1 % 3 kg 0/5 1900 kg 6 %
  جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min 0/01 % kg 2/5 petty 700 kg 3 %
Max ۰/۸۶ % 3 kg 0/5 1900 kg 6 %ویژگی های صنایع سنگ اصفهان

single image

ویژ گی بارز صنایع سنگ اصفهان داشتن معادن سنگ گرانیت که پشتوانه تولید کارخانه است

خدمات صنایع سنگ اصفهان

اطلاعات تماس

آدرس: اصفهان جاده تهران شهرک صنعتی محمد اباد خ فرعی 16 روبروی سنگبری خوش نماکارخانه سنگ تراورتن
تلفن : 03133808788

فکس :03133800625

ایمیل: info@stone-esf.ir

درباره صنایع سنگ اصفهان

ین واحد تولیدی علاوه بر این در جهت گسترش و تنوع بخشی فعالیت های خود اقدام به تولید انواع سنگ های گیوتین در شهرک صنعتی محمود اباد خمینی شهر نموده و همچنین اقدام به توسعه قسمت بازرگانی خود در زمینه تهیه و توزیع انواع سنگ های فرآوری شده و مدیریت این واحدهای تولیدی سنگ نموده است.